MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İÇİN 12 (ONİKİ) AYLIK SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMETİ ALIM İŞİ DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı için 12 (Oniki) Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale K...

Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı için 12 (Oniki) Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                  :2023/880339
 1-İdarenin
a) Adı                                                                               :DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                                                          :CAMIIKEBIR MH VALILIK BINASI D BLOK 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası                                            :3805239272 - 3805122563
ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımına) Adı                                :Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı için 12 (Oniki) Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                                               :Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı için 12 (Oniki) Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım  İşi (Hemoglobin Varyant                                                                                                        Analizörü: 1.928.160, İdrar Analizörü: 318.150)
                                                                                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                                  :Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı
ç) Süresi/teslim tarihi                                                     :İşe başlama tarihi 11.10.2023, işin bitiş tarihi 11.10.2024
d) İşe başlama tarihi                                                      :11.10.2023
3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati         :25.09.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin

açılacağı adres)                                                             :Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok K:1 Merkez Düzce
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-İstekli firmalar teklif ettikleri cihazların tanıtımını yapacakları dokümanları (fotoğraf/ katalog) teklifleri ile sunacaklardır.
-İstekli firmalar kaşeli ve imzalı olacak şekilde teknik şartnameyi kabul ettiklerine dair belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.  Cihazlar için ......marka, ...... model, ........... cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından onaylanmış olarak verilmesi zorunludur..
-Cihazlar 15 (onbeş) yaşında büyük olmamalıdır ve cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecek teklif ile birlikte sunulacaktır. Sözleşme süresi sonunda cihazın yaşının 15 (onbeş) yılı geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.
- Aday veya istekliler,ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı veya bildirimi yapılmış olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ürün takip sistemi (ÜTS )kayıt veya bildirimine dair belgeyi sunacaktır.
- Teklif edilen tıbbi sarf malzemelerinin tedarikçi firma altında üts'de kayıtlı ve onaylanmış ürün barkod numaralarını liste halinde kaşe ve imzalı  teklifleriyle birlikte   yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.  Üts kayıt zorunluluğu olmayan ürünlerin kapsam dışı durumunu gösteren belgeleri veya beyanını tekliflerine ekleyeceklerdir. Teklif edilen ürünün kapsam dışı olması halinde yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri de ayrıca sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel kurumlarda gerçekleştirilen her türlü Laboratuvar Tetkik Hizmeti İşleri benzer İş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01885528

02 Eyl 2023 - 00:05 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günaydın Düzce Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günaydın Düzce hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günaydın Düzce editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günaydın Düzce değil haberi geçen ajanstır.